Hur länge håller honung?

All honung måste märkas med ett bäst före datum. Ofta sätts 1 till 2 år från burkningstillfället. Honung blir däremot inte oätbar, men kan tappa smak, mörkna och börja jäsa.

Vad är kallslungad honung?

Honung slungas alltid kallt, utan tillförd värme. Kallslungad honung omfattar således all honung och är ett påhittat begrepp.